• 15
  • Apicentar
  • caura
  • Maticnajci

 Celokupno tkanje pčelinjeg društva zavisi od komunikacije - od urodjene sposobnosti za slanje i primanje poruka, kodiranje i dekodiranje informacija.

The whole fabric of honey bee society depends on communication—on an innate ability to send and receive messages, to encode and decode information.

The Secret Life of Bees, Sue Monk Kidd

Štampa

Rezultati merenja

 

 Tabela 1. Prezimljavanje pčelinjih društava sa selekcionim maticama dvadeset i devete skupine selekcionih generacija u drugoj godini performans testiranja

Linija selekcije

Matica zazimljeno u 2012/’13

Matica uginulo u zimu’12/’13

Matica tiho zamenjeno u 2013. god.

Matica dato u reprodukciju u 2013. god.

Matica testirano na produktivnost u 2013. god. (2. god testiranja)

40-56-22-52-47-56-46-8-1-37-63-42-2-69

11

0

1

1

11

40-56-22-52-62-47-24-23-26-70-39-41-11-23-45-68-43-11

 10

1

1

1

 9

P-26-28-36-41-64-32-56-14-49-29-2-30-29

11

1

2

1

 10

W-7-37-34-10-50-72-11-32-70-40-9-27-29-66-41

6

2

1

1

4

Ukupno

38

4

5

4

34 

Tabela 2. Prezimljavanje pčelinjih društava sa selekcionim maticama tridesete skupine selekcionih generacija u prvoj godini performans testiranja

Linija selekcije

Matica zazimljeno u 2012/’13

Matica uginulo u zimu ‘12/’13

Matica tiho zamenjeno u 2013. god.

Matica dato u reprodukciju u 2013. god.

Matica testirano na produktivnost u 2013. god. (1. god testiranja)

W-7-37-34-13-7-5-30-39-53-27-29-66-21-63

12

2

0

0

 10

40-56-22-52-62-48-24-23-26-70-41-2-27-70-48-28-70-5

12

0

1

0

 12

V-16-35-10-23-39-17-2-62-49-27

 11

0

0

0

11

10-16-76-26-22-66-18-4-43-12-4-43-48

10

0

0

0

10

Ukupno

45

2

1

0

43

 
Tabela 7.  Majke matice tridesetprve skupine selekcionih generacija, selekcije na mednu produktivnost , tolerantnost na krečno leglo i pčelinjeg parazita Varoa destructor 2013. godine  
 
 

Red.

Br.

Linija selekcije

Prosek unosa meda

linije za tri dana

(kg)

Srednja

vrednost

(kg)

Odabrane majke

Unos majke za

tri dana

(kg)

Srednja vrednost majke

Primedba

 

I god.

II god.

X (3+4)

Br. koš.

Br.matice

2012.

2013.

X (8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

40-56-22-52-47-56-46-8-1-37-63-42-2-69-11

 

7,3

7,6

7,5

60

 

W-11

10,0

 

13,6

11,8

 

2

40-56-22-52-62-47-24-23-26-70-39-41-11-23-45-68-43-11

 

6,0

7,4

6,7

14

 

W-31

5,4

 

10,7

8,0

 

3

P-26-28-36-41-64-32-56-14-49-29-2-30-29

5,4

8,6

7,0

47

W-49

7,2

10,1

8,6

 

4

W-7-37-34-10-50-72-11-32-70-40-9-27-29-66-41

4,9

7,8

6,3

75

W-72

10,4

9,1

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8. Izvod podataka o jesenjem kontrolnom pregledu pčelinjih društava četiri linije 30.skupine selekcionih generacija, selekcije na mednu produktivnost, tolerantnost na krečno leglo i varou sa srednjom vrednošću, varijansom i standardnom devijacijom.Prva godina testiranja 2013. a druga 2014.godina

Redni
broj
Linija
selekcije
Košnica
broj
Matica
broj
n Pčela u 1/10 Legla u 1/10 Meda u 1/10 Polena u 1/10 Kval. legla
(1-3)
Temperam.
(1-4)
Krečno leglo Primedba
S P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 W-7- 143 Y-41 10 8.1 3.6 11.9 0.4 3.0 4.0      
  37-34- 26 Y-42   12.2 4.5 14.4 0.9 3.0 4.0    
  13-7- 8 Y-43   12.3 4.5 11.0 1.1 3.0 4.0    
  5-30- 17 Y-46   11.9 3.3 8.8 1.4 3.0 4.0    
  39-53- 4 Y-49   17.0 3.6 13.2 1.3 3.0 4.0    
  27-29- 69 Y-54   11.1 4.2 11.2 0.6 3.0 4.0    
  66-21- 64 Y-55   13.0 4.3 13.0 1.4 3.0 4.0    
  63  74 Y-56   7.9 2.8 10.5 1.1 3.0 3.0    
    79 Y-57   10.9 4.8 13.3 0.0 3.0 4.0    
    1 Y-58   12.5 5.5 11.9 0.8 3.0 3.0    
                         
                         
                         
      S 116.9 41.1 119.2 9.0 30.0 38.0      
      Xsr 11.7 4.1 11.9 0.9 3.0 3.8    
      Var 6.6 0.6 2.7 0.2 0.0 0.2    
      St.dev 2.6 0.8 1.6 0.5 0.0 0.4    

 

Redni
broj
Linija 
selekcije
Košnica
broj
Matica
broj
 n Pčela u 1/10 Legla u 1/10 Meda u 1/10 Polena u 1/10 Kval. legla(1-3) Temperam.(1-4) Krečno leglo Primedba
S P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 40-56- 15 Y-21 11 11.4 3.9 10.4 0.6 3.0 4.0      
  22-52- 9 Y-23   10.3 4.2 9.8 0.7 3.0 4.0      
  62-48- 114 Y-24   11.2 3.2 9.6 0.9 3.0 4.0      
  24-23- 62 Y-25   10.5 3.7 14.1 0.7 3.0 4.0      
  26-70- 36 Y-26   11.9 3.1 12.1 1.1 3.0 4.0      
  41-2- 65 Y-27   4.3 1.6 8.1 0.5 3.0 4.0      
  27-70- 54 Y-28   5.4 2.6 8.7 0.4 3.0 4.0      
  48-28- 68 Y-29   9.6 4.4 12.2 0.9 3.0 3.0      
  70-5 16 Y-30   11.1 4.2 11.5 0.4 3.0 4.0      
    42 Y-312   10.5 4.1 9.0 0.7 3.0 4.0      
    5 Y-32   9.6 3.7 8.8 1.0 3.0 4.0      
                           
                           
      S 105.8 38.7 114.3 7.9 33.0 43.0      
      Xsr 9.6 3.5 10.4 0.7 3.0 3.9    
      Var 6.1 0.7 3.5 0.1 0.0 0.1    
      St.dev 2.5 0.8 1.9 0.2 0.0 0.3    

 

Redni
broj
Linija
selekcije
Košnica
broj
Matica
broj
n Pčela u 1/10 Legla u 1/10 Meda u 1/10 Polena u 1/10 Kval. legla(1-3) Temperam.
(1-4)
Krečno leglo Primedba
S P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 V-16- 76 Y-61 11 9.6 3.6 8.5 1.2 3.0 4.0      
  35-10- 77 Y-62   13.2 4.1 12.2 1.0 3.0 4.0      
  23-39- 84 Y-63   11.9 5.3 11.4 0.7 3.0 4.0      
  17-2-62- 78 Y-64   13.3 4.8 8.7 1.0 3.0 4.0 2    
  49-27 93 Y-65   12.1 4.9 12.1 1.3 3.0 4.0      
    82 Y-66   10.8 3.0 11.4 0.7 3.0 4.0      
    85 Y-67   11.7 4.1 11.0 1.2 3.0 4.0      
    88 Y-68   11.3 3.9 12.2 0.8 3.0 4.0      
    39 Y-69   13.5 4.2 12.5 1.0 3.0 4.0      
    71 Y-70   9.2 4.0 10.2 0.6 3.0 4.0      
    53 Y-71   9.3 3.8 7.8 1.3 3.0 4.0      
      S 125.9 45.7 118.0 10.8 33.0 44.0      
      Xsr 11.4 4.2 10.7 1.0 3.0 4.0    
      Var 2.5 0.4 2.8 0.1 0.0 0.0    
      St.dev 1.6 0.6 1.7 0.3 0.0 0.0    

 

Redni
broj
Linija
selekcije
Košnica
broj
Matica
broj
n Pčela u 1/10 Legla u 1/10 Meda u 1/10 Polena u 1/10 Kval. legla(1-3) Temperam.
(1-4)
Krečno leglo Primedba
S P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 10-16- 6 Y-1 10 10.8 4.8 11.1 1.6 3.0 4.0      
  76-26- 24 Y-3   15.4 3.9 13.7 1.1 3.0 4.0      
  22-66- 94 Y-4   12.5 4.8 11.7 1.8 3.0 4.0      
  18-4- 11 Y-6   5.3 3.3 8.6 0.7 3.0 4.0      
  43-12- 21 Y-8   12.3 4.5 11.0 1.1 3.0 4.0      
  4-43- 55 Y-9   12.1 5.5 13.1 0.1 3.0 4.0      
  48 83 Y-10   11.3 4.6 10.3 0.9 3.0 4.0      
    41 Y-11   10.8 4.0 13.0 0.8 3.0 4.0      
    22 Y-12   10.5 4.2 10.8 0.9 3.0 4.0      
    34 Y-13   11.7 3.2 12.6 1.5 3.0 4.0      
                           
      S 112.7 42.8 115.9 10.5 30.0 40.0      
      Xsr 11.3 4.3 11.6 1.1 3.0 4.0    
      Var 6.4 0.5 2.4 0.2 0.0 0.0    
      St.dev 2.5 0.7 1.5 0.5 0.0 0.0